Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Karate trening je pedagoški proces, koji treba da omogući najefikasniji put transmisije znanja od trenera (kao izvora znanja), do sportiste (kao subjekta edukativno – trenažnog rada), aktivno usvajanje tih znanja i njihovu adekvatnu primenu na takmičenju.

Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.