Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KSV je moderno organizovan regionalni savez u KFS. Sa svojim personalnim potencijalom, stručnošću i vizijom, kuda i kako dalje, KSV daje osnovni ton i ritam razvoja karate sporta u Srbiji. U skladu sa savremenim trendovima razvoja karate sporta, karate organizacija pored kvalitetnih kadrova i opreme, mora da ima i odgovarajuće prostorne kapacitete za obavljanje Edukativno-trenažnog rada. Imajući ovo u vidu, Karate savez Vojvodine je uspeo da obezbedi sredstva i postane vlasnik Edukativno-trenažnog centra u Novom Sadu, ukupne površine od 350m2.

Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.