Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ODRŽAN KONGRES KFB

Na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, prisustvovao je i predsednik EKF-a i WKF-a Antonio Espinos, kao i predsednik italijanske karate federacije i Sportske komisije WKF-a Davide Benetello i predsednik austrijske karate federacije i član Izvršnog komiteta EKF-a, Georg Russbacher.

Održan je Izvršni komitet i Kongres Balkanske karate federacije, na kome je analiziran dosadašnji rad, gde su usvojeni Izveštaji o radu iz prethodnog perioda i Plan i program rada za narednu godinu. 

Predsednik EKF-a i WKF-a Antonio Espinos, pohvalio je rad Balkanske karate federacije i dao punu podršku dosadašnjem radu i daljem razvoju i unapređenju karate sporta na Balkanu. 

Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.