Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Potpuno angažovanje u karate sportu zahteva korišćenje četiri posebna, ali povezana izvora energije: fizičkog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog.
Izazov oko postizanja vrhunskih rezultata leži u efikasnijem raspoređivanju energije u svim dimenzijama. Celo vreme se vrti oko povećavanja, održavanja i obnavljanja energije.

Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.