Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cilj vežbanja karatea nije samo da karate sportisti uče tehnike, već da se osposobe i da ih primenjuju i pronalaze nove za rešavanje novonastalih situacija.
Nije u prednosti onaj koji ima znanje, čak i onaj koji ga ume i objasniti i s njim komunicirati – u prednosti je onaj ko prvi primenjuje znanje, umeće i sposobnosti u funkciji stvaralaštva.

Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.