JAVNE  NABAVKE KARATE SAVEZA NOVOG SADA

         

                          2018

 

                          - PLAN JAVNIH NABAVKI  2018.

                          - Poziv za podnošenje ponuda za PVC podlogu

                          - Konkursna dokumentacija za PVC podlogu

                          - Odluka o dodeli ugovora

                          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru