KARATE SAVEZ VOJVODINE  Masarikova 25/1  21000 Novi Sad , Tel: +381 (0)21 65-71-782 i  Tel./Fax +381 (0)21 529-670  

 

SUDIJSKA     PRAVILA 2019.

 SRPSKI  ENGLESKI

  SUDIJSKA  PITANJA

2019

 KUMITE       KATE

 

UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE ZA 2017./2018.

 

PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

 

PRISTUPNICA  KSV

 

PRIJAVA NOVIH TAKMIČARA

 

PRIJAVA SLUŽBENIH LICA

 

NOVI PROGRAM POLAGANJA ZA ZVANJA

    

   

     

 

 

 

 

 

Broj poseta