KARATE SAVEZ VOJVODINE  Masarikova 25/1  21000 Novi Sad , Tel: +381 (0)21 65-71-782 i  Tel./Fax +381 (0)21 529-670  

 

SUDIJSKA     PRAVILA 2023. 

KUMITE-SR

KATE-SR

KUMITE-EN   

KATE-EN

 

SUDIJSKA  PITANJA

2023

 KUMITE     KATE

  

PARA-KARATE

PRAVILA

SRPSKA  -  ENGLESKA

 

 

PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

 

PRISTUPNICA  KSV

 

PRIJAVA NOVIH TAKMIČARA

 

PRIJAVA SLUŽBENIH LICA

 

Talenti - 2023.

 

NOVI PROGRAM POLAGANJA ZA ZVANJA

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Broj poseta