JAVNE  NABAVKE KARATE SAVEZA VOJVODINE

         

                   2018.

                        - PLAN JAVNIH NABAVKI  2018.

                         - Poziv za podnošenje ponude za tatami pologu

                               - Konkursna dokumentacija za tatami podlog   u

                               - Odgovor na postavljena pitanja - 1

                               - Izmena konkursne dokumentacije za tatami podlogu-1

                               - Produženje roka za tatami podlogu-1

                               - Odluka o dodeli ugovora za kupovinu tatamija

                               - Obaveštenje o podnetom zahtevu

                               - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                               - Odluka o izmeni ugovora

                               - Odluka o dodeli ugovora za kupovinu televizora

                               - Odluka o dodeli ugovora za kupovinu računarske opreme

                               - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za televizore

                               - Obvaeštenje o zaključenom ugovoru za računarsku opremu

                               - ODLUKA O IZMENI PLANA JAVNIH NABAKI

                               - IZMENJEN PLAN JAVNIH NABVKI