KARATE SAVEZ VOJVODINE  Masarikova 25/1  21000 Novi Sad , Tel: +381 (0)21 65-71-782 i  Tel./Fax +381 (0)21 529-670  

 

SUDIJSKA PRAVILA 9.0

 SRPSKI    ENGLESKI

  SUDIJSKA  PITANJA

 KUMITE            KATE

 

PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

 

PRISTUPNICA  KSV

 

PRIJAVA NOVIH TAKMIČARA

 

PRIJAVA SLUŽBENIH LICA

 

NOVI PROGRAM POLAGANJA ZA ZVANJA

    

 

 

 

 

 

 

 

Broj poseta